Follow Us

Installation Requirements

MGA KAILANGAN SA PAGPAPAKABIT NG SERBISYO NG KURYENTE

 1. Ang pagpapakabit ng serbisyo ng kuryente ay personal na isasagawa ng may-ari ng bahay o establisyemento;
 2. Sa pagkakataong ang tunay na may-ari ng bahay o establisyemento ay wala sa nasasakupang lugar ng BATELEC II o nasa ibang bansa, kinakailangan na magkaroon ng Special Power of Attorney o SPA ang kinatawan bilang katibayan na awtorisadong gumanap sa anumang transaksiyon na kailangan sa BATELEC II;
 3. Kinakailangang malinaw na nakasaad sa dalang SPA kung ang pagiging miyembro sa BATELEC II ay ipapangalan sa tunay na may-ari o sa pangalan ng kinatawan. Kung sakali na ito ay sa tunay na may-ari ipapangalan, magdadala ng pinakabagong 1X1 litrato (picture) ng tunay na may-ari ng bahay/establisyemento upang ito ay magawan ng Membership ID Card;
 4. Dumalo sa Pre-membership Seminar na isinasagawa sa tanggapan ng BATELEC II tuwing araw ng:
  1. Punong Tanggapan - Lipa Branch: Martes at Huwebes 8AM-10AM
  2. San Jose Branch: Miyerkules, 8:30 AM
  3. Rosario Branch: Biyernes at Sabado, 9:00 AM
  4. Tanauan Branch: Sabado, 8:00 AM - at sa mga Unit Offices
 5. Sa pagpapakabit ng serbisyo ng kuryente ay kailangan magsumite ng kaukulang papeles tulad ng Certificate of Final Electrical Inspection (CFI)/ Certificate of Occupancy, Fire Safety Inspection Certificate mula sa pamahalaang Lungsod / Bayan kung saan ang bahay o establisyemento ay nakatayo.
 6. Proof of Ownership ( Xerox of Deed of sale or Land Title )
 7. Dapat titiyakin na ang tahanan o establisyementong pagpapakabitan ng metro ay may tama at kumpletong instilasyon, na isasagawa ng pribadong elektrisyan, batay sa mga sumusunod:

  a. Ang entrada ay kailangang nakalantad (line side) at hindi nakalubog sa semento.

  b. Ang gagamiting kuryente para sa entrada ay may sukat na TW#8 o mas malaki sa tanso.

  c. Ang entrada o service entrance ay nakalagay sa pinakamalapit na poste linya sekondaryo ng BATELEC II.

  d. Ang pagkakabitan ng metro ay may taas na limang talampakan (5 ft).

  e. Ang instilasyon sa line side at load side ng entrada ay may tanda sa pamamagitan ng color coding.

  f. Ang paglalagay ng Safety Switch ay dapat din na isagawa.

 8. Na kung bisitahin ng awtorisadong inspector ng BATELEC II ang instilasyon para sa entrada at napag-alamang hindi ito  angkop sa hinihingi ng kooperatiba, ito ay muling ipaaayos. Ang muling pagbisita sa entrada / instilasyon matapos na ito ay muling maisaayos ay magkakaroon ng karagdagang singil bilang re-inspection fee na nagkakahalaga ng:

  a. P 100.00 (second inspection)

  b. P 200.00 (third inspection)

  c. P 300.00 (fourth inspection)

 9. Na kinakailangan na ipaalam ng aplikante sa kooperatiba ang kabuuang bilang ng saksakan ng kuryente o electric outlet at lahat ng kagamitang de kuryente sa tahanan upang malaman ng BATELEC II ang akmang klase ng metro na dapat mapakabit;

 10. Na kung mainspeksiyon ang bahay o establisyemento at mapag-alamang nagkaroon ng maling deklarasyon sa dami ng saksakan o outlet at mga kagamitang de kuryente, obligasyon ng aplikante na magdagdag ng kaukulang halaga para sa halaga ng metro na inirekomenda ng awtorisadong inspektor ng BATELEC II:

 11. Pagbabayad ng mga kaukulang halaga katulad ng mga sumusunod;

  Processing Fee   -   P  100.00 (including ID Card)

  Membership Fee -   P     5.00

  Kwh Meter  -   P   1,000.00 (class 10/60 amp)

                       P   2,200.00 (class 200 amp. With out base )

 12. Na sakaling mapatunayan ng kooperatiba na may pagkakautang ang ibang bahay ng aplikante, pagkaraang ito ay makabitan ng serbisyo ng kuryente, ito ay pansamantalang puputulin at hindi mapapakabit maliban lamang ang pagkakautang na ito ay mabayaran;

 13. Pagbabayad sa takdang panahon ng buwanang konsumo sa kuryente.

 14. Pagkakaloob sa kooperatiba ng paluwag daan o Right of Way ng kusang loob at walang bayad para sa maayos at maaasahang daloy ng serbisyo ng kuryente.

 15. Pagsunod at pagtalima sa lahat ng alituntunin at polisiya na ipatutupad ng kooperatiba.

 

 

--- SAMPLE OF SERVICE ENTRANCE ---